Εξοπλισμός

Ο Εξοπλισμός Μας

  • HP 5100 4colors UV Inks 500cm wide
  • HP 570 6color Latex Inks 160cm wide
  • SEIKO H2 74S 4colors Solvent Inks 185cm wide
  • HP 5500 6color Waterbase Ink 160cm wide
  • HP 5000 6color Waterbase Ink 110cm wide
  • Ψηφιακός Εκτυπωτής φύλλου Konica Minolta 2060
  • Πλαστικοποίηση ρολού SEAL 62
  • Router Summa πλάτους 140cm